پیامک فعال سازی را دریافت نکرده اید ؟

متقاضي محترم استخدام؛

ارتباط مجموعه گلباران با متقاضیان استخدام صرفاً از طریق سامانه پیامک اختصاصی گلباران به شماره 30003204 صورت می گیرد. به همین منظور این سرویس را با یکی از روش های ذیل فعال و پس از حصول اطمینان از فعال شدن این سرویس (24 ساعت بعد) از بخش دریافت مجدد اطلاعات ورود نسبت به دریافت پیامک حاوی نام کاربری و رمز ورود اقدام نمائید. شایان ذکر است در صورت غیرفعال بودن این سرویس، مجموعه گلباران مسئولیتی در قبال ثبت نام شما نخواهد داشت.

خطوط همراه اول: ارسال پیامک ( ارسال عدد 2 به شماره 8999 )

خطوط ایرانسل: ارسال پیامک ( ارسال عدد 1 به شماره 5005 )


ثبت نام متقاضی جدید
پیگیری درخواست استخدام
دریافت مجدد اطلاعات ورود