قوانین و مقررات

لطفاً قبل از ثبت نام و تکمیل فرم درخواست استخدام به موارد زیر توجه فرمائید:

--- ثبت نام شما در این سامانه به منزله پذیرش قوانین و مقررات ذیل و سایر قوانین استخدامی مجموعه گلباران می باشد.
--- ارتباط مجموعه گلباران با متقاضیان استخدام صرفاً از طریق سامانه پیامک اختصاصی گلباران به شماره  30003204   صورت می گیرد. به همین منظور این سرویس را با یکی از روش های ذیل فعال و پس از حصول اطمینان از فعال شدن این سرویس (24 ساعت بعد) نسبت به ثبت نام اقدام نمایید. شایان ذکر است در صورت غیرفعال بودن این سرویس، مجموعه گلباران مسئولیتی در قبال ثبت نام شما نخواهد داشت.

خطوط همراه اول: ارسال عدد 2 از طریق پیامک به شماره 8999
خطوط ایرانسل: ارسال عدد 1 از طریق پیامک به شماره 5005

--- تکمیل فرم درخواست استخدام هیچ تعهدی برای این شرکت در خصوص استخدام شما ایجاد نمی نماید.
--- در زمان تکمیل این فرم، شما به آگهی استخدام شرکت نیاز پیدا خواهید کرد. در صورت عدم دریافت از اینجا دریافت نمایید.
--- در صورتی که متقاضی محترم استخدام شرایط اولیه جهت احراز شغل را داشته باشد، جهت مصاحبه حضوری از ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.
--- در صورت ثبت اطلاعات غیر واقع در فرم درخواست استخدام، واحد گزینش مجاز به رد درخواست خواهد بود و مسئولیت آن به عهده متقاضی می باشد.
--- به دلیل امکان ایجاد خطا در زمان تکمیل این فرم با استفاده از دستگاه های گوشی تلفن همراه، توصیه می گردد به منظور جلوگیری از اتلاف زمان شما، این فرم را با استفاده از دستگاههای رایانه تکمیل نمائید.