قوانین و مقررات

لطفاً قبل از ثبت نام و تکمیل فرم درخواست استخدام به موارد زیر توجه فرمائید:

--- ثبت نام شما در این سامانه به منزله پذیرش قوانین و مقررات ذیل و سایر قوانین استخدامی مجموعه گلباران می باشد.
--- ارتباط مجموعه گلباران با متقاضیان استخدام صرفاً از طریق سامانه پیامک اختصاصی گلباران به شماره  10004210 صورت می گیرد.

--- تکمیل فرم درخواست استخدام هیچ تعهدی برای این شرکت در خصوص استخدام شما ایجاد نمی نماید.
--- در زمان تکمیل این فرم، شما به آگهی استخدام شرکت نیاز پیدا خواهید کرد. در صورت عدم دریافت از اینجا دریافت نمایید.
--- در صورتی که متقاضی محترم استخدام شرایط اولیه جهت احراز شغل را داشته باشد، جهت مصاحبه حضوری از ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.
--- در صورت ثبت اطلاعات غیر واقع در فرم درخواست استخدام، واحد گزینش مجاز به رد درخواست خواهد بود و مسئولیت آن به عهده متقاضی می باشد.
--- به دلیل امکان ایجاد خطا در زمان تکمیل این فرم با استفاده از دستگاه های گوشی تلفن همراه، توصیه می گردد به منظور جلوگیری از اتلاف زمان شما، این فرم را با استفاده از دستگاههای رایانه تکمیل نمائید.