به سامانه اختصاصی استخدام مجموعه گلباران خوش آمدید.

متقاضی محترم استخدام؛ ضمن عرض پوزش از شما به اطلاع می رساند بانظر به مشارکت بالای متقاضیان در ثبت درخواست استخدام، ظرفیت مرحله اول تکمیل گردیده است. پس از بررسی درخواستهای ثبت شده و در صورت وجود ظرفیتهای خالی، ثبت نام مرحله دوم از طریق آگهی اعلام می گردد.

ثبت درخواست استخدام

برای پر کردن فرم درخواست استخدام از این بخش وارد شوید.

پیگیری درخواست

برای پیگیری درخواست استخدام از این بخش وارد شوید.

لیست مشاغل

برای اطلاع از لیست مشاغل مجتمع از این بخش وارد شوید.