لیست مشاغل مورد نیاز
کد شغلی واحد بخش شغل جنسیت شرایط سنی تحصیلات دوره آموزشی سابقه کار
1105 هایپرمارکت (طبقه اول) لاین فروش سرپرست فروش مرد/زن حداقل 24 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس – ترجیحاٌ دارای مدرک کارشناسی روانشناسی یا مدیریت آشنا با کامپیوتر حداقل 2 سال سابقه مرتبط
1106 هایپرمارکت (طبقه اول) سوپرمارکت فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1107 هایپرمارکت (طبقه اول) گوشت، مرغ، ماهی فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1108 هایپرمارکت (طبقه اول) میوه و سبزی فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1109 هایپرمارکت (طبقه اول) خشکبار و آجیل فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1110 هایپرمارکت (طبقه اول) ترشی و لبنیات فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1111 هایپرمارکت (طبقه اول) غذاهای آماده فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1112 هایپرمارکت (طبقه اول) چشم روشنی فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1113 هایپرمارکت (طبقه اول) الکترونیک فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1115 هایپرمارکت (طبقه اول) صندوق صندوقدار زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس – ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی حسابداری یا روانشناسی آشنا با کامپیوتر -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1116 هایپرمارکت (طبقه اول) پذیرش متصدی امورمشتریان مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس – ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی روانشناسی یا مدیریت آشنا با کامپیوتر و زبان خارجه – روابط عمومی بالا -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1117 هایپرمارکت (طبقه اول) گوشت قطعه بند (قصاب) مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال - - دارای سابقه فعالیت در زمینه آماده سازی گوشت
1118 هایپرمارکت (طبقه اول) مرغ قطعه بند (قصاب) مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال - - دارای سابقه فعالیت در زمینه آماده سازی مرغ
1119 هایپرمارکت (طبقه اول) ماهی و میگو قطعه بند (قصاب) مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال - - دارای سابقه فعالیت در زمینه آماده سازی ماهی و میگو
1124 هایپرمارکت (طبقه اول) انبار کارگر ساده مرد حداقل 22 سال و حداکثر 36 سال حداقل دیپلم - -
1205 پوشاک (طبقه دوم) پوشاک زنانه استایلیست (ست کننده لباس) زن حداقل 24 سال - -شناخت مد و رنگ – مهارت در انتخاب و ست کردن لباس برای افراد -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1206 پوشاک (طبقه دوم) پوشاک مردانه استایلیست (ست کننده لباس) مرد حداقل 24 سال - -شناخت مد و رنگ – مهارت در انتخاب و ست کردن لباس برای افراد -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1208 پوشاک (طبقه دوم) لاین فروش سرپرست فروش مرد/زن حداقل 24 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - ترجیحاٌ دارای مدرک کارشناسی روانشناسی یا مدیریت (اولویت) آشنا با کامپیوتر حداقل 2 سال سابقه مرتبط
1209 پوشاک (طبقه دوم) پوشاک زنانه فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1210 پوشاک (طبقه دوم) پوشاک مردانه فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1211 پوشاک (طبقه دوم) پوشاک بچه گانه فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1212 پوشاک (طبقه دوم) آرایشی و بهداشتی فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1215 پوشاک (طبقه دوم) کیف و کفش فروشنده مرد/زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1216 پوشاک (طبقه دوم) صندوق صندوقدار زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس – ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی حسابداری یا روانشناسی آشنا با کامپیوتر -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1221 اداری (طبقه پنجم) بازرگانی مسئول خرید پوشاک مرد/زن حداقل 24 سال حداقل دیپلم - حداقل 5 سال سابقه مرتبط
1302 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه گریل کار مرد/زن حداقل 22 سال - -مهارت در پخت و آماده سازی گوشت و مرغ به صورت گریل -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1303 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه پیتزا زن مرد/زن حداقل 22 سال - -مهارت در پخت و آماده سازی انواع پیتزا -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1305 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه سالاد زن مرد/زن حداقل 22 سال - -مهارت در آماده سازی و چیدمان انواع سالاد -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1306 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه آشپز سوخاری مرد/زن حداقل 24 سال - -مهارت در سرخ کردن انواع غذاها -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1308 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه آشپز ایرانی مرد/زن حداقل 24 سال -دارندگان مدارک آموزشی و آموزش دیدگان در زمینه های مربوطه در اولویت می باشند. - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1310 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه آشپز فرنگی مرد/زن حداقل 24 سال -دارندگان مدارک آموزشی و آموزش دیدگان در زمینه های مربوطه در اولویت می باشند. - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1314 فودکورت (طبقه سوم) سالن پذیرایی سفارش گیر مرد/زن حداقل 22 سال حداقل لیسانس روابط عمومی بالا – آشنا به زبان انگلیسی - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1317 فودکورت (طبقه سوم) صندوق کانتر کار زن حداقل 22 سال - -دارندگان مدارک آموزشی و آموزش دیدگان در زمینه های مربوطه در اولویت می باشند. -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1318 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه ساندویچ زن مرد/زن حداقل 22 سال -دارندگان مدارک آموزشی و آموزش دیدگان در زمینه های مربوطه در اولویت می باشند. - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1320 فودکورت (طبقه سوم) سالن پذیرایی خوشامدگو (هاست) مرد/زن حداقل 24 سال حداقل لیسانس آشنا به زبان انگلیسی - روابط عمومی بالا -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1322 فودکورت (طبقه سوم) سالن پذیرایی نظافت کار مرد حداقل 20 سال - - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1323 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه ایرانی منقل کار زغالی مرد حداقل 22 سال حداقل دیپلم - حداقل دو سال سابقه کار مرتبط
1324 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه باریستا ( کافه کار ) مرد/زن حداقل 22 سال -دارندگان مدارک آموزشی و آموزش دیدگان در زمینه های مربوطه در اولویت می باشند. - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1325 فودکورت (طبقه سوم) سالن پذیرایی سالن کار مرد حداقل 22 سال - - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1326 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه ایرانی شاطر (نانوا) مرد/زن حداقل 22 سال حداقل دیپلم - حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
1327 فودکورت (طبقه سوم) صندوق صندوقدار زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس – ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی حسابداری یا روانشناسی -آشنا با کامپیوتر -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1328 فودکورت (طبقه سوم) سالن پذیرایی سرپرست مرد/زن حداقل 26 سال حداقل لیسانس - حداقل 5 سال سابقه مرتبط
1329 فودکورت (طبقه سوم) سالن پذیرایی پیشخدمت مرد/زن حداقل 22 سال حداقل دیپلم - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1330 فودکورت (طبقه سوم) آشپزخانه فرنگی ظرفشوی رستوران مرد حداقل 22 سال و حداکثر 42 سال - - -
1406 شهربازی (طبقه چهارم) صندوق صندوقدار زن حداقل 22 سال و حداکثر 30 سال حداقل لیسانس – ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی حسابداری یا روانشناسی -آشنا با کامپیوتر -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1502 پشتیبانی و تدارکات فنی مدیر مکانیک مرد حداقل 30 سال حداقل لیسانس - ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی تأسیسات ساختمان مسلط بر سیستم های تأسیسات ساختمانی حداقل 5 سال سابقه مرتبط
1503 پشتیبانی و تدارکات فنی مدیر برق مرد حداقل 30 سال حداقل لیسانس - دارای مدرک کارشناسی برق قدرت یا الکترونیک مسلط بر سیستم های قدرت و الکترونیک ساختمانی حداقل 5 سال سابقه مرتبط
1504 پشتیبانی و تدارکات فنی مهندس مکانیک مرد حداقل 25 سال حداقل لیسانس دارای مدرک کارشناسی تأسیسات ساختمان آشنا به سیستم های تأسیسات ساختمانی حداقل 2 سال سابقه مرتبط
1505 پشتیبانی و تدارکات فنی مهندس برق مرد حداقل 25 سال حداقل لیسانس دارای مدرک کارشناسی برق قدرت یا الکترونیک آشنا به سیستم های قدرت و الکترونیک ساختمانی حداقل 2 سال سابقه مرتبط
1506 پشتیبانی و تدارکات بهداشت و ایمنی مسئول بهداشت مرد/زن حداقل 26 سال -دارای مدرک کارشناسی بهداشت - حداقل 2 سال سابقه مرتبط
1507 پشتیبانی و تدارکات بهداشت و ایمنی مسئول ایمنی مرد/زن حداقل 26 سال -دارای مدرک کارشناسی HSE یا مهندسی ایمنی آشنا با اصول HSE حداقل 2 سال سابقه مرتبط
1508 پشتیبانی و تدارکات کل مجموعه کارگر خدمات(نظافتچی) مرد/زن حداقل 20 سال - - -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
1510 پشتیبانی و تدارکات فنی تکنیسین مکانیک مرد حداقل 24 سال - -آشنا به سیستم های تأسیسات ساختمانی حداقل 2 سال سابقه مرتبط
1511 پشتیبانی و تدارکات فنی تکنیسین برق مرد حداقل 20 سال - -آشنا به سیستم های قدرت و الکترونیک ساختمانی حداقل 2 سال سابقه مرتبط
1512 پشتیبانی و تدارکات فنی تکنیسین آسانسور و پله برقی مرد حداقل 24 سال - -مهارت در نصب، تعمیر و نگهداری آسانسور و پله برقی حداقل 3 سال سابقه مرتبط
8002 حراست کل مجموعه مدیر بخش (سوپروایزر) مرد حداقل 28 سال حداقل لیسانس مسلط بر اصول حراستی، حفاظتی و ایمنی – دارای فیزیک بدنی مناسب – روابط عمومی بالا حداقل 2 سال سابقه مرتبط
8004 حراست کل واحد انتظامات مرد/زن حداقل 24 سال -ترجیحاً کاردانی حرفه ای انتظامات و حراست فیزیکی -آشنایی با اصول حراستی، حفاظتی و ایمنی – دارای فیزیک بدنی مناسب – روابط عمومی بالا -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
8006 حراست کل واحد حراست پارکبان مرد حداقل 22 سال و حداکثر 42 سال حداقل دیپلم --دارندگان مدارک آموزشی و آموزش دیدگان در زمینه های مربوطه در اولویت می باشند. --در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
8007 حراست کل مجموعه سرپرست مرد حداقل 26 سال حداقل لیسانس مسلط بر اصول حراستی، حفاظتی و ایمنی – دارای فیزیک بدنی مناسب – روابط عمومی بالا حداقل 2 سال سابقه مرتبط
9005 اداری (طبقه پنجم) هایپرمارکت مدیر بازرگانی مرد/زن حداقل 35 سال -دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی - حداقل 5 سال سابقه مرتبط
9008 اداری (طبقه پنجم) حسابداری مدیر مالی مرد/زن حداقل 35 سال -دارای مدرک کارشناسی رشته های حسابداری یا مالی مسلط به نرم افزارهای حسابداری - مسلط به تنظیم صورت‌های مالی حداقل 5 سال سابقه مرتبط
9010 اداری (طبقه پنجم) کل مجموعه مدیر امور اداری مرد/زن حداقل 35 سال -دارای مدرک کارشناسی رشته های مدیریت - حداقل 5 سال سابقه مرتبط
9011 اداری (طبقه پنجم) فن آوری اطلاعات (IT) مدیر فن آوری اطلاعات (IT) مرد/زن حداقل 35 سال -دارای مدرک کارشناسی فن آوری اطلاعات، مسلط بر مباحث نرم افزار، پایگاه داده، ویندوز سرور، مدیریت و امنیت شبکه و اطلاعات، پشتیبانی وب و ... - حداقل 5 سال سابقه مرتبط
9015 اداری (طبقه پنجم) حسابداری حسابدار مرد/زن حداقل 30 سال -دارای مدرک کارشناسی حسابداری مسلط به نرم افزارهای حسابداری - مسلط به تنظیم صورت‌های مالی حداقل 2 سال سابقه مرتبط
9016 اداری (طبقه پنجم) طراحی کارمند طراح و گرافیست مرد/زن حداقل 22 سال - مسلط به نرم افزارهای طراحی حداقل 2 سال سابقه مرتبط
9017 اداری (طبقه پنجم) مدیریت مسئول دفتر مرد/زن حداقل 30 سال حداقل لیسانس - ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی مدیریت مسلط بر کامپیوتر حداقل 5 سال سابقه مرتبط
9018 اداری (طبقه پنجم) مدیریت کارمند اداری مرد/زن حداقل 22 سال حداقل لیسانس - ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی رشته های مرتبط مسلط بر کامپیوتر -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
9019 اداری (طبقه پنجم) حسابداری کارمند حسابداری مرد/زن حداقل 22 سال -دارای مدرک کارشناسی حسابداری مسلط به نرم افزارهای حسابداری -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
9020 اداری (طبقه پنجم) فن آوری اطلاعات (IT) کارمند فن آوری اطلاعات (IT) مرد/زن حداقل 22 سال -دارای مدرک کارشناسی رشته های مرتبط آشنا با مباحث نرم افزار، پایگاه داده، ویندوز سرور، مدیریت و امنیت شبکه و اطلاعات، پشتیبانی وب و ... -در صورت دارا بودن سابقه مرتبط در اولویت می باشند.
9023 اداری (طبقه پنجم) طراحی موشن گرافیست مرد/زن حداقل 22 سال - مسلط بر نرم افزارهای مربوطه حداقل 2 سال سابقه مرتبط
9024 اداری (طبقه پنجم) طراحی ایده پرداز مرد/زن حداقل 22 سال - توانایی و مهارت در ارائه ایده های کارآمد در تبلیغات و گرافیک حداقل 2 سال سابقه مرتبط