پیامک فعال سازی را دریافت نکرده اید ؟
متقاضي محترم استخدام؛

ارتباط مجموعه گلباران با متقاضیان استخدام صرفاً از طریق سامانه پیامک اختصاصی گلباران به شماره 30003204 صورت می گیرد. به همین منظور فعال بودن سرویس پیامک تبلیغاتی خط تلفن همراهتان را بررسی نموده و در صورت غیرفعال بودن، این سرویس را از طریق یکی از روش های ذیل فعال و پس از 24 ساعت نسبت به تکمیل فرم استخدام اقدام نمایید. شایان ذکر است در صورت غیرفعال بودن این سرویس، مجموعه گلباران مسئولیتی در قبال درخواست استخدام شما نخواهد داشت.

خطوط همراه اول: ارسال پیامک ( ارسال عدد 2 به شماره 8999 )

خطوط ایرانسل: ارسال پیامک ( ارسال عدد 1 به شماره 5005 )


ثبت نام (استخدام)
ورود به سیستم
اطلاعات ورود را فراموش کردید؟
پیامک فعال سازی را دریافت نکرده اید ؟